ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯೇಸು ಕುರಿತು ಬರೆದ ಪತ್ರ 50 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ..

ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಶಾಂತಿದೂತ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಅಸ್ಥಿತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರವೊಂದು ಇದೀಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತಿದೆ. ಈ ಪತ್ರವು ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 50 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್‍ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 33.50ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 1926ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕುರಿತು ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೂಲ ಪತ್ರವು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ ಮೂಲದ ರ್ಯಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಭಾರೀ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವೃತಕರಾಗಿದ್ದ ಮಿಲ್ಟನ್ ನ್ಯೂಬೆರ್ರಿ ಫ್ರಾಂಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಮನುಕುಲದ ಮಹಾಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಈ ಪತ್ರ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

Leave a Reply