ಹೌದು ನಾವು ನಾಯ್ಡುಗಳೇ ಏನ್ ಇವಾಗ? ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡುಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಾರದ? – ನಟ ದರ್ಶನ್

ಇಡೀ ಇಂಡಿಯವನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೋಚಕ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ…