ಮೋದಿಯ ಅವಿವೇಕತನಕ್ಕೆ ಮತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಬಲಿ!

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗಲಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ…