ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು!!

ಭಾರತವು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾರತವಿದಂತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟು  ವೈಧ್ಯಮಯವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕದ  ರಾಜಧಾನಿ…

ರೈತನ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ರಂಗನಾಥ್’ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಸಾಲಮನ್ನಾ ಜಿಲ್ಲವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ೩೪ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರ…

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ವರದ ಭೀತಿ ಕಾಡುತಿದೆಯೇ….ಎಚ್ಚರ!!

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ವರದ ಭೀತಿ ಕಾಡುತಿದೆಯೇ....ಎಚ್ಚರ!!

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಗಳು ..

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಗಳು ..

ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ – ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ - ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ