ರೈಲು ಆಸನ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸ್ತ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ

ರೈಲು ಆಸನ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸ್ತ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜೆಡಿಎಸ್ – ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್,ಬಿಜೆಪಿ ?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯರಾಗಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರು, ವಯಸ್ಸು 85 ಆದರೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ…

ಜೆಡಿಎಸ್ – ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್,ಬಿಜೆಪಿ ?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯರಾಗಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರು, ವಯಸ್ಸು 85 ಆದರೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ…

ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೈತ್ರಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ.

ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ತಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು 2007 ರ ಕಾವೇರಿ…